Om mig

Musik är en av mina passioner, den jag försöker försörja mig på. Strävan efter att ha sången som levebröd har pågått endast ett fåtal år, passionen har funnits där länge.

Jag är uppvuxen på visor, sånger från singer-song-writing-eran och med en traditionsrik manskörssläkt

Under mina universitetsstudier, till något helt annat, började jag inse att min sång tydligen hade viss kvalitet. Detta upptäcktes i körsammanhang och i sång i mindre grupper.

Så småningom blev jag även utamanad på det solistiska planet när jag började gå till sångpedagog regelbundet och hamnade på spexscenen med solosång och agerande i ett. Detta har fortsatt i amatöroperasällskapet Figaro där jag varit barytonsolist i flera uppsättningar, bl.a. Sarastro i Mozarts Trollflöjten.

För några år sedan hade jag förmånen att på heltid studera klassisk sång på Vadstena folkhögskola.

Sedan ett par år är jag etablerad sångare hos de större begravningsbyråerna i Linköping. Med all den repertoarrikedom som efterfrågas där har jag nytta av hela arvet i min sångutveckling: visa, pop, musikal och klassisk musik, allt ryms.